20181110_150339

Promocija-s. Dragane Petrović

Dana 10. studenog. 2018. imala sam svečanu promociju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu sa stečenim naslovom prvostupnica sestrinstva. U ovim trenutcima u smiraju dana zahvaljujem Bogu na svim darovima koje sam primila tokom tri godine školovanja. Zahvaljujem mojoj Provincijalnoj poglavarici, s.Kaji Ljubas na iskazanom povjerenju da započnem školovanje na fakultetu za višu medicinsku sestru. Zahvaljujem mojim sestrama na Strmcu s. Mariji Babić i s. Marie-Reine jer iz zajednice sa Strmca sam završila pola obrazovanja na Osječkom sveučilištu dok nisam prešla na Hrvatsko katoličko sveučilište. Zahvaljujem sestrama u Durmitorskoj na svoj podršci i lijepo pripremljenom slavlju promocije i sestrama koje su došle iz drugih zajednica. Zahvaljujem mojim roditeljima koji su došli na svečanost promocije i bili nam dragi gosti u zajednici kao i mojoj sestri Katarini i zetu Marku. Puno je bilo događaja tokom ove tri godine, a opet tako je brzo i prošlo. Biti sveučilišni građanin nija mala stvar, a to su nas naučili cijeniti naši profesori. Pred mojim očima i u mojim željama puno je zamisli i dobrih djela koje se nadam pokrenuti i provesti pa neka me u svemu i dalje prati Božji blagoslov. Hvala svima koji su vjerovali da mogu završiti ovo školovanje i hvala onima koji i dalje vjeruju u mene jer zajednička Ljubav čini čuda kako u mom životu, vjerujem i u životu drugih koji su oko nas.

s. Dragana Petrović