POVJERENSTVO ZA ZVANJA U HRVATSKOJ PROVINCIJI

POVJERENSTVO ZA ZVANJA


s. Samuela Markanović

mail: ssamuela.m@gmail.com

s. Jelena Lončar

mail: jelenaloncar78@gmail.com

s. Ivana Vidoš

mail: vidos.ivana@gmail.com

s. Slavica Tubak

mail: slavica.tubak@yahoo.com

(393)