RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Evanđelje po Mateju (Mt 4, 12-23)

 

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.« Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

Isus je pozvao učenike i oni su pošli za njim. Prepoznali su ga kao svoga Spasitelja, on ih je poučavao, a oni su slijedili njegov primjer. Nisi li i ti izabran od Isusa za njegovog učenika i nasljednika? Već odavna, Bog te izabra, od začeća, od dana tvoga krštenja. Na krštenju Gospodin je ušao u tvoje srce, izabrao te da mu pripadaš cijeli život. Jesi li do sada bio revan Kristov učenik? Nastojiš li ga nasljedovati u svojoj svakidašnjici?

Petar i Andrija, Jakov i Ivan slušali su poziv i vidjeli svjetlo. Oni su razumjeli srcem, prije nego su znali razumom što to znači ići s nekim. Isus ih uvjerava, da je za njih važnije da se brinu za ljude nego za ribe. I oni ostavljaju lađe i idu za novom zadaćom. Za njih je to dosljednost iz svjetla koje ih je obasjalo. Od ribarske lađe do ljudi. Isusov poziv vrijedi, da i mi dademo odgovor vlastitim životom. Priredila s. Danijela Jukić

(63)