RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

objavljeno u: Događanja, Izdvojeno | 0

Slikovni rezultat za ivan krstitelj svjedoči za krista

Evanđelje (Iv 1, 29-34
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: »Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.« I posvjedoči Ivan:
»Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.« 

Daleko od svijeta živio je sv. Ivan  Krstitelj u pustinji u strogoj pokori. Kada mu bijaše oko 30 godina, započe svoje poslanje kao preteča Spasiteljev. Propovjedao je Židovima i pripravljao ih na Spasiteljev dolazak. Njegove propovjedi dirale su srca carinika, vojnika ali i srca običnih ljudi.  Stanovnici Jeruzalema i okolice išli su na Jordan da ga slušaju i da ih krsti. Ljudi bi priznavali svoje grijehe, a potom bi bili kršteni. Na taj je način sv. Ivan Krstitelj pripremao ljude za Kristov dolazak.

Ivan je dao svjedočanstvo za Krista riječima i svojim životom. I mi smo pozvani svjedočiti za njega svojim životom.  Evanđelje nas uči kako možemo i mi postati Isusovim svjedocima, svjedocima njegove riječi i nauke. Isus očekuje od svojih učenika kako bi bili njegovi dostojni svjedoci.

I ti možeš biti svjedok i pripremati duše za susret s Kristom po zapovijedi ljubavi: „Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.“ Svakodnevno moli za svoje bližnje, osobito za one koji su se udaljili od Krista. Moli za njih osobito kod sv. mise, da ih ljubav Kristova dotakne i izvede na pravi put. Priredila: s. Danijela Jukić

(72)