obn2

Vjerujem u Boga Oca

U subotu 30. ožujka 2019. godine održana je u samostanu Marijinih sestara od čudotvorne medaljice cjelodnevna duhovna obnova za mlade koju je predvodio vlč. Josip Vragović iz Gornje Rijeke, uz pomoć časnih sestara Ivane i Dragane. Tema duhovne obnove ...