Bezgrješna Djevica je Čudotvornom medaljicom započela veliko djelo koje je okupilo milijune vjernika i privelo ih k Bogu, a to je vječna devetnica. U godinama prije Drugog svjetskog rata provincijal misionara sv. Vinka u SAD-u, koji je kasnije bio vrhovni poglavar Misijske družbe (lazarista), odabrao je nekoliko svećenika i dao im zadaću da u župama propovijedaju devet dana uzastopce o Čudotvornoj medaljici i o štovanju Bezgrješne.

Tu je zamisao Marija obasula izvanrednim zrakama svojih milosti. Već su prvi početci urodili prekrasnim plodovima. U SAD-u ima danas već puno misionara koji imaju prvotnu zadaću da u župe uvode vječnu devetnicu. Nakon što bi misionar devet dana propovijedao, duhovni je pastir odredio jedan dan u tjednu i na taj dan pobožnost u čast Bezgrješnoj nastavlja se redovito svaki tjedan. Otud ime vječna devetnica.

Svrha devetnice: Prva je svrha u vjernicima razvijati i usavršavati pobožnost i ljubav prema Mariji. Medaljica nam pokazuje Mariju kao posrednicu svih milosti.

Druga svrha: Poticati vjernike da se u nevoljama današnjice utječu molitvi, i to organiziranoj molitvi. Ono što je Marija govorila s. Katarini u prvom ukazanju, vrijedi i danas: “Vremena su teška; velike nesreće potrest će cijeli svijet. Križ će biti izložen porugama, po cestama će teći krv, križ će bit zastrt u tugu”. – Marija nas u svim nevoljama zove pred Svetohranište, preko medaljice nas poziva na neprekidnu molitvu. Mir među narodima jedna je od najvažnijih nakana ove devetnice.

Treća svrha: Preko medaljice gajiti kršćanski vjerski život u obiteljima. U SAD-u izdali su lijepu sliku Bezgrješne: cijela obitelj kleči pred Njom, a Ona se ljubazno prigiba i majčinskom dobrotom pruža svoje ruke, kao da želi zagrliti cijelu obitelj.

Plodovi devetnice: Odziv vjernika u mnogim je župama neočekivano porastao. Dolaze i vjernici koji godinama nisu vršili vjerske dužnosti. Sudionici se sve snažnije osjećaju povezani međusobnom kršćanskom ljubavlju. Tu povezanost ostvaruje zajednička molitva. Svi se mole na nakane svakog pojedinca, a svaki pojedinac moli na nakanu svih ostalih. Uzajamno si daju lijep primjer. Tako se produbljuje vjernička svijest o odgovornosti za druge. Devetnica se sastoji od tri glavna dijela: nagovor svećenika prisutnima, čitanje nakana i uslišanja, zajedničke molitve. U cjeloviti program se uvode kitice Marijine pjesme. Na kraju se svima daje blagoslov s Presvetim.

 

Vječna devetnica na čast naše Gospe od Čudotvorne medaljice

(Svi pjevaju)
Djevice nevina, Majčice blaga,
pogledaj ovaj nevoljni svijet.
Koji te zaziva, Majčice draga,
i moli za tvoj zagovor svet.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dođi Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika i užezi u njima oganj svoje ljubavi. Pošalji Duha svojega i postat će.
(Svi)
I obnovit ćeš lice zemlje.

(Svećenik) Pomolimo se: Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca svojih vjernika, daj da u tom istom Duhu spoznamo što je pravo i njegovoj se utjehi neprestano radujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

O Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas, koji se tebi utječemo, (tri puta).

(Svi) Gospodine Isuse Kriste koji si htio da se preblažena Djevica Marija, Majka tvoja, od iskona neokaljana, proslavi bezbrojnim čudesima – daj da, vazda zazivajući njezinu zaštitu, postignemo vječnu radost. Amen.

Gospodine Isuse Kriste koji si izabrao što je slabo pred svijetom da dovršiš svoja najveća djela – da se ne hvali nijedan čovjek pred licem tvojim – i koji si htio da bude blaženoj Katarini Labouré objavljena Čudotvorna medaljica – da bi se bolje i na sve strane proširilo vjerovanje u bezgrješno začeće tvoje Majke – daj, molimo te, da puni iste poniznosti i mi ovu tajnu riječju i djelom proslavljamo. Amen.

Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo, – kako se nije nikad čulo da si ikoga zapustila tko se tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zamolio. Ovim pouzdanjem obodren – utječem se i ja tebi, Djevice djevica. K tebi, Majko, dolazim – pred tobom eto stojim ja grješnik i uzdišem. Nemoj, Majko Riječi Božje, prezreti riječi mojih – nego ih milostivo poslušaj i usliši. Amen.

(Svi pjevaju)
Ah, ne ogluši se, usliši, Djevo,
ponizne molbe smjerni nam glas:
Zaštiti bijedne grešnike evo,
što pomoć ištu u ovaj čas.

(Svećenik) Molitva devetnice

(Svi) Bezgrješna Djevice Marijo, Majko našeg Gospodina Isusa Krista i Majko naša, nepokolebljivo se i čvrsto pouzdajemo u tvoj svemoćni i sigurni zagovor – što ga tako često očituješ preko Čudotvorne medaljice. Mi te kao ljubazna djeca puni povjerenja molimo da nam isprosiš milosti i blagodati za koje u ovoj devetnici molimo – ako je to na korist neumrlih duša naših, i onih za koje molimo. (Načini nakanu.)

Ti znaš da su naše duše svetište tvoga Sina – koji mrzi zlo. Zato nam isprosi duboku mržnju na grijeh te onu čistoću srca koja će nas priljubiti samo uz Boga – tako da svaka naša misao, riječ i djelo služe na sve veću njegovu slavu. Isprosi nam također duh molitve i samoprijegora – da pokorom opet postignemo ono što smo grijesima izgubili, -te da konačno stignemo u ono prebivalište u kojemu si ti Kraljica anđela i ljudi. Amen.

(Svećenik) Posveta našoj Gospi Čudotvorne medaljice.

(Svi) Djevičanska Majko Božja, bezgrješna Marijo, tebi, našoj Gospi od Čudotvorne medaljice prikazujemo se i posvećujemo. Neka bude ova Medaljica za svakoga od nas siguran znak tvoje ljubavi i trajna opomena na naše dužnosti prema tebi. Učini da ostanemo pod tvojom ljubaznom zaštitom i u milosti tvoga Sina dokle god je budemo nosili. O moćna Djevice i Majko našeg Spasitelja – zadrži nas tijesno uza se svakog trenutka našeg života. Isprosi nama, djeci svojoj, milost sretne smrti tako da uzmognemo zajedno s tobom uživati nebesko blaženstvo uvijeke. Amen.

(Svećenik)
O Marijo bez grijeha začeta… (3 puta)
(Svi pjevaju)
Ljubljena Djevice, Ti srećo naša,
gdje put je pravi, vodi nas vijek;
molba nek sveta tvoja donaša
blagoslov svima, bolnima lijek.

(Slijedi kratka propovijed. Zatim svi mole)

O Gospođo moja, o Majko moja – tebi se sav prikazujem. I da ti pokažem kako sam ti odan – posvećujem ti danas svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje srce – upravo svega sebe. Kad sam dakle sav tvoj, o dobra moja Majko – čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju. Amen.

(Svi pjevaju)
Prečista Djevice, Isusa moli,
da nas po smrti primi u raj:
da nam za patnje suzne te doli,
u carstvu svome utiša vaj!

(Na kraju blagoslov s Presvetim.)

 

Devetnica Blaženoj Djevici Mariji od “Čudotvorne medaljice”

POČETNA MOLITVA: Znak Križa, pokajanje za počinjene grijehe i ponovimo tri puta zaziv: “O Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se Tebi utječemo!”

ZAVRŠNA MOLITVA: “Presveta Djevice, vjerujem u tvoje sveto i neokaljano Začeće. Po tom slavnom odlikovanju postala si Majkom Sina Božjega. Isprosi mi od svoga ljubljenog Sina pravu poniznost, čistu ljubav, vjernu poslušnost i potpuno predanje Bogu. Izmoli mi milost da spoznam i vršim u svim okolnostima svoga života Božju volju jer samo tako mogu Boga častiti i Njegovo ime slaviti. Moja dobra Majko, izmoli mi ove božanske milosti u vremenu i vječnosti. Tebi neka je slava i hvala uvijeke. Amen.

Tri Zdravomarije, a nakon svake Zdravomarije zaziv: “O Marijo, bez grijeha začeta …
Ovu početnu i završnu molitvu molimo svakoga dana devetnice.

Prvi dan: Prvo ukazanje
Promatrajmo Presvetu Djevicu kako se prvi puta ukazuje sv. Katarini Laboure. Anđeo čuvar vodi pobožnu novakinju i predstavlja je Presvetoj Djevici. Promatrajmo njezinu neizrecivu radost! Jednom ćemo i mi biti sretni, budemo li kao sv. Katarina Laboure vjerno radili na svom posvećenju. Radovat ćemo se nebeskoj sreći, budemo li izbjegavali isprazne radosti, (slijedi završna molitva)

Drugi dan: Marijine suze
Promatrajmo Mariju koja plače zbog zala koja će snaći svijet; zbog teških uvreda nanesenih Srcu Isusovu, njezinom Sinu; zbog preziranja Križa kao i progona njezine drage djece na Zemlji. Uzdajmo se u samilosno Srce Majke Marije, molimo i surađujmo na obraćenju svijeta i budimo sudionici njezinih suza!

Treći dan: Marija naša zaštita
Promatrajmo svoju nebesku Majku kako ukazujući se govori sv. Katarini: “Uvijek ću biti s vama. Ne ću vas zaboraviti i izmoliti ću za vas puninu milosti Srca Isusova, moga Sina…” Budi i meni, neokaljana Djevice, štit i pomoć u svim nevoljama!

Četvrti dan: Drugo ukazanje
27. studenoga 1830. g. za vrijeme molitve s. Katarini se ukazala Djevica Marija u neizrecivoj ljepoti. Stojeći na zemljinoj kugli, satire glavu paklenoj Zmiji. U tom ukazanju vidimo njezinu želju da nas svagda štiti od paklenog neprijatelja. Zazivajmo Bezgrješnu Majku s pouzdanjem i ljubavlju!

Peti dan: Marijine ruke
Promatrajmo danas sjajne zrake što izlaze iz Marijinih ruku. Presveta Djevica nam govori: “Ove su zrake slika milosti, njima ću obasipati one koji moju medaljicu s pouzdanjem nose”. Ne dopustimo da nam izmaknu tolike milosti! Vapimo gorljivo, ponizno i ustrajno, “O Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo.”

Šesti dan: Treće ukazanje
Promatrajmo Mariju u predivnom sjaju. Okružena s dvanaest zvijezda smiješi se prepuna dobrote nalaže izradbu medaljice te obećaje velike milosti svima koji će s ljubavlju, blagoslovljenu nositi. Nosimo s pouzdanjem Čudotvornu medaljicu, a Blažena Djevica štitit će nas u svim opsanostima našega života.

Sedmi dan: Zagovornica i Zaštitnica
O predivna Djevice, uzvišena Kraljice, Gospodarice bez ljage, budi moja Odvjetnica, moja Zaštita, moje blago na ovoj Zemlji, moja Tvrđava, moja Zaštita u životu i smrti! Ti si Radost moga srca i moja Slava na Nebu! Štiti me u kušnjama i napastima da sigurno stignem k Isusu, Tvojem božanskom Sinu.

Osmi dan: Posrednica svih milosti
O, neokaljana Djevice, daj da zrake, koje sjaju iz tvojih djevičanskih ruku, rasvijetle moj razum, da bih bolje spoznao dobro te da moje srce oživi u vjeri ufanju i lj ubavi.

Deveti dan: Marija pod Križem svoga Sina
O Bezgrešna Djevice i Majko Božja Marijo, učini da Križ, kao znak pobjede, bude i u mojem životu uzdignut i bude s Tobom i tvojim božanskim Sinom najuže povezan. Daj mi milost i snagu da pod Križem Tvoga Sina stojim s Tobom i ustrajem dok se moj zadatak na Zemlji ne ispuni.

Na kraju svakog dana devetnice izmolimo tri Zdravo Marije s ovim zazivima:

Marijo, Majko naša, očuvaj nas od
smrtnoga grijeha i paklenoga ognja,
po vlasti koju Ti je Vječni Otac dao!

Zdravo Marijo…
O, Marijo bez grijeha začeta moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, Majko naša, očuvaj nas od
smrtnoga grijeha i paklenoga ognja,
po mudrosti kojom Te je Tvoj Sin obdario!

Zdravo Marijo…
O, Marijo bez grijeha začeta moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, Majko naša, očuvaj nas od
smrtnoga grijeha i paklenoga ognja
po ljubavi koju Ti je Duh Sveti udijelio!

Zdravo Marijo …
O, Marijo bez grijeha začeta moli za nas koji se tebi utječemo!

3x – Slava Ocu… Na čast Trojedinome Bogu