obnova_3

Duhovna obnova za mlade – Blaškovec

Dana 07.03.2020, s početkom u 9 sati te s temom „Ženom neka se zove“, u Blaškovcu u samostanu Marijinih sestra je održana Duhovna obnova za mlade. Prisustvovali su mladi iz župe Blaškovec, Gornja Rijeka, Donja Zelina i Malešnica. Duhovnu obnovu predvodio je  vlč. Franjo Faltak u suradnji sa s. Ivanom.

Duhovna je obnova bila koncipirana prvo kao kratko predavanje i rasprava o samoj temi, odnosno o važnosti i vrijednosti kako muškarca tako i žene. Na početku ovoga dijela kratko smo raspravili o vrlo čestim predrasudama vezanima za žene i muškarce, to jest, o tome kako društvo postavlja različita očekivanja u ponašanju, odijevanju i podjeli poslova pred žene i pred muškarce. Glavni cilj ove rasprave bio je da shvatimo da su i muškarac i žena potpuno ravnopravni no ne i jednaki te se toj jednakosti ni ne treba težiti. Stavili smo naglasak na vrijednosti i bit muškarca i žene kao osobe ali i Božjeg stvorenja, jer je Bog i muškarca i ženu stvorio na svoju sliku, sebi sličnima.

Nakon što smo prodiskutirali  i razmijenili svoja mišljenja, došlo je vrijeme na samostalni rad. Zbog specifičnosti ove teme, bili smo podijeljeni na ukupno četiri skupine, dvije skupine koje su činili dečki i dvije skupine koje su činile cure. Svaka je skupina dobila po dva teksta, prvi tekst je bio tekst koji je svojom temom bio namijenjen baš spolu grupe koja je čitala, a slijedeći tekst bio je namijenjen suprotnome spolu. Za svaki tekst dobili smo pitanja koja smo trebali proraditi i spremiti izlaganje. Nakon nekog vremena i pauze za ručak, uslijedila su izlaganja grupnih radova. Grupe su imale slične tekstove i vrlo slična pitanja, no mora se napomenuti kako je svaka grupa obradila i doživjela temu na svoj način. U jednome smo se svi složili, a to je da bi u svakome drugome čovjeku trebali prepoznati sliku Božju, jer smo, uostalom, na tu sliku i stvoreni. 

Nakon izlaganja i kratkog komentara  na grupne radove, uslijedila je prilika za sakrament  svete ispovijedi, kojeg su mnogi mladi i iskoristili. Nakon ispovijedi, bila je sveta misa, nakon koje je uslijedila zajednička fotografija svih mladih. Nakon fotografiranja, vratili smo se u dvoranu gdje je pred nas bio postavljen posljednji zadatak u danu, a to je bio onaj da razmislimo, na temelju svega o čemu smo taj dan pričali, kakvi muškarac / žena bismo na kraju krajeva jednoga dana u životu htjeli postati. Bilo je vrlo zanimljivih želja, no sve su one u svojoj osnovi počivale na istome temelju, a taj je bio da svi želimo više poraditi na odnosu sami sa sobom te upoznavajući sebe, više se približiti Bogu. Duhovna je obnova završila zajedničkom molitvom nakon koje smo se svi uputili kućama, još uvijek razmišljajući o temi koju smo tijekom cijeloga dana obrađivali.

Ivona Frljak, Blaškovec