IMG-20230222-WA0031

Duhovna obnova za pjevače

U subotu, 18.2.2023. održana je duhovna obnova za članove crkvenih zborova u Samostanu Marijinih sestara u Blaškovcu, u organizaciji s.Ivane Vidoš. Sudjelovao je župni zbor sv. Benedikta, članice zbora iz Župe Malešnica, pod vodstvom s. Jelene, kao i članice zbora iz župe sv. Nikole, D. Zelina. Duhovnu obnovu je, providnošću Božjom, vodio p. Marko Šop.
Nakon zajedničke molitve i pjesme, uslijedio je nagovor p. Marka, kada smo se zapitali kolika nam je vjera i kako će nam biti po našoj vjeri, spominjući ženu poganku iz Matejeva evanđelja. Kroz pokorničko bogoslužje, poveo nas je p. Marko, u ovo predkorizmeno vrijeme, u Gecemanij  kako bi nam posvijestio Isusovu muku i teret naših grijeha koje je ponio radi nas, Njegovu samoću, napuštenost i Krvavi znoj.
Tako pripremljeni za sakrament ispovijedi, uslijedilo je pomirenje sa Gospodinom, a na raspolaganju je bio i domaći župnik Vjekoslav Pavlović. Tako, oslobođeni grijeha, odbacivši ih zauvijek, čista srca i  pogleda, krenuli sa Kristom. Sveta euharistija je bila vrhunac našega slavlja i duhovne obnove u kojoj smo primili Krista i njegovo milosrđe, po rukama p. Marka. Obnovljeni i obogaćeni u duhu, nakon osvrta u kojima smo iznijeli svjedočanstva u miru smo se razišli noseći Krista u svoju svakodnevicu.