novosti_o_20151109

Ljubav je beskrajno kreativna (sv. Vinko)

Ove godine cijeli mjesec listopad boravile smo na internacionalnom tečaju formacije – CIF  u matičnoj kući Lazarista u Parizu. To je prvi puta da je CIF otvoren za sve grane Vinkovske obitelji; za laička udruženja i za kongregacije i družbe koje su proizašle iz istoga korijena duhovnosti sv. Vinka. Bio je to međunarodni skup sastavljen od 13 nacija iz više kontinenata. Za nas Marijine sestre bile smo prisutne nas četiri: Slovensku provinciju predstavljala je s. Sonja, Benin su predstavljale s. Doroteja i s. Benoite, a ja sam predstavljala Hrvatsku provinciju.  Osim nas bili su predstavnici Lazarista sa Madagaskara, Ruande, Meksika, Brazila, Kolumbije i Indonezije a oni su predstavljali i cijelu Vinkovsku obitelj iz zemalja iz kojih su dolazili. Imali smo tako mogućnost vidjeti kako su organizirani i kako  rade na terenu. Dvije laikinje predstavljale su AIC iz Meksika. Oni su prisutni doslovno po cijelome svijetu i imaju široko polje apostolata. Kao laici angažirani su u području edukacije, pravilne prehrane, rada sa starijim osobama, ugroženim skupinama ( trudnice i žene u nekim sredinama) i zapošljavanja mladih. Od redovnica bila je predstavnica Sestara svetoga Vinka Paulskoga iz Brazila. Zatim četiri predstavnice Sestara Milosrdnica koje su predstavile 12 različitih kongregacija iz SAD i Kanade. Sve ove Kongregacije za utemeljiteljicu imaju sv. Elizabetu Seton a imaju duh i karizmu svetoga Vinka. Broje 4000 članova u Kanadi i u SAD-u. S. Sunhe Kanhg imala je prezentaciju o djelovanju sestara iz iste kongregacije u Južnoj Koreji gdje postoji cijela provincija sa više od 200 sestara. Po dvije predstavnice Sestara Milosrdnica svetoga Vinka iz Slovačke i iz Ukrajine predstavile su povijest i apostolat svojih zajednica.  Još je bio prisutan i jedan trajni đakon zajedno sa svojom suprugom koji su u najnovije vrijeme u Kanadi okupljeni oko karizme svetoga Vinka te predstavljaju novost u krilu vinkovske obitelji.

Osim ovoga dijela gdje smo upoznavali bogatstvo vinkovske karizme širom svijeta, cijeli mjesec bio je ispunjen različitim edukativno –  molitvenim sadržajima. Imali smo predavanja o duhovnosti svetoga Vinka i svete Lujze, o povijesnom kontekstu u kojemu su se pojavili, posjetili smo arhiv i muzej u kući matici gdje smo vidjeli originalna pisma svetoga Vinka i svete Lujze i gdje smo saznali da se u istom arhivu čuvaju i pisma naše majke Leopoldine koja je pisala superioru Lazarista u vrijeme kada je pripajala svoju provinciju sestrama Kćeri Kršćanske Ljubavi u Parizu. Za vrijeme boravka u Parizu išli smo i na hodočašća stopama svetoga Vinka Paulskoga. Koliko su to velika područja uvjerili smo se i sami. Sveti Vinko je zaista prisutan u cijeloj Francuskoj. Najljepši osjećaj bio je kada smo došli u Berceau – njegovo rodno mjesto; Pouy i Dax, ali i sva druga mjesta koja su vezana za njegovu mladost i djelovanje. Sveti Vinko je nazvan velikim svecem velikoga stoljeća. U čemu je tajna njegovog velikog i lijepoga apostolata? Kako je mogao učiniti tako velika i brojna djela i okupiti toliko ljudi da zajedno čine dobro? „Dajte mi čovjeka molitve i bit će sposoban za sve“, vjerujem da bi nam opet ponovio sam sveti Vinko.

s. Jelica Jukić