novosti_o_20180224_01

Marija sluša, ustaje i služi

U subotu 24. veljače održana je već tradicionalna, po redu peta duhovna obnova za župne zborove iz župa gdje djeluju naše sestre.

I ove godine odazvali su se pjevači iz Malešnice, Nove Kapele i Blaškovca.

Voditelj je bio vlč. Marijan Đukić župnik iz Kutjeva.

Vlč. Marijan je svoje promišljanje temeljio na evanđeoskom odlomku o Navještenju. Kao Marijina sestra bila sam ponosna što je odabrao baš Marijin lik za uzor pjevačima. Kako sam reče to mu se činilo najprikladnijim jer se nalazimo u Samostanu Marijinih sestara.

Tri dominantne situcije iz događaja Navještenja su me se posebno dojmile. Marija sluša, ustaje i služi!

Jednostavnost držanja, govora vlč. Marijana na osobit način je dotaknula pjevače. Govoriti jednostavno, a duboko o Mariji plod je osobnog odnosa s Marijom i Božjom Riječi.

Tijekom duhovne obnove u određenim točkama se uključivao i naš župnik na čemu mu ovom prilikom zahvaljujem.

Desna ruka u svemu je bila naša s. Jelena i naravno svi pjevači su na svoj način sudjelovali u realizaciji ove duhovne obnove. Neizostavna je uloga i naše s. Reine koja je taj dan tiho, samozatajno služila da bi se pjevači što više mogli uključiti u program obnove.

Sretna sam i zahvalna Trojednom Bogu i našoj Nebeskoj Majci što su na kraju duhovne obnove mnoge suze koje su na početku potekla bile obrisane, mnoga lica koja su na početku bila u grču zasjala osmjehom…

Hvala svima koji su doprinijeli realizaciji ove Duhovne obnove a na osobit način vlč. Marijanu koji je žrtvovao svoje vrijeme da bi bio s nama a posebno na svjedočenju svoje vjere i svoje ljubavi prema Mariji.