aged-ancient-asian-45178-EDIT

Molitva Bezgrešnoj od Čudotvorne medaljice

O naša ljubljena Gospođo od Čudotvorne medaljice,
Ti si se pokazala s. Katarini Labure kao posrednica
između ljudi i Boga, čuj me zazivam Te !/stavi nakanu/
U Tvoje majčinske ruke polažem sve svoje vremenite i
duhovne potrebe i pouzdajem se u Tvoju milost, koju
se usuđujem prositi od tvoje dobrote.
Ponizno te molim da o tome govoriš sa svojim božanskim
Sinom i Njega za uslišanje zamoliš, pa ako to Njegovoj
svetoj volji odgovara i ako je to mojoj duši na spasenje,
usliši me! Kada Ti svoje moleći ruke Gospodinu podižeš,
udostoj se, o moćna Djevice, zauzeti se i za mene i
zaogrni me u svoje milosne zrake! Tako će moja duša
biti u svjetlu i toplini Tvojih zraka milosti oslobođena
od svih grijeha. Čista i radosna slijedit će Tvoje kreposti
do dana kada ćeš me Ti na nebeskim vratima primiti! Amen.