novosti_20160804_02

Nova misijska postaja

Otvaranje nove među provincijske zajednice Marijinih sestara sve je bliže svome cilju. Ovaj posjet Ukrajini vodio nas je do biskupa u čiju biskupiju sestre dolaze.  Trebalo je da biskup uputi poziv Družbi Marijinih sestara, što je on s radošću i učinio. Toga dana, 04.08.2016 godine na put su krenule: s. Provincijalka, Kaja Ljubas zajedno sa časnom majkom s.M.Irmom Makše, Provincijalka  slovenske provincije s. Slavica Lesjak i s. Danijela Jukić.  Tijekom posjeta susrele su se sa o. Tomažom Mavričem, novoizabranim generalom misionara Lazarista. On je sa s. Martom, bio član službene delegacije. Čestitale smo mu na novoj službi i zaželjele Božji blagoslov. Biskup, mons. Antal Maineka u Mokačevu je u susretu sa našim poglavarima izrazio radost i zadovoljstvo što sestre dolaze djelovati u ovo područje gdje su potrebe velike,  kako duhovne tako i materijalne. Izrazio je želju da ako bude moguće, i dragi Bog podari nova zvanja sestre dođu djelovati i u druga mjesta biskupije gdje su potrebe velike. Sestre će svojim radom i služenjem biti na pomoć ukrajinskom narodu, koji još uvijek osjeća posljedice komunizma. Nas iz Hrvatske posebno je razveselilo što je tijekom razgovora otac biskup pokazao da poznaje dijelove naše Slavonije. Kao franjevac hodočastio je na grob sv. Ivana Kapistrana u Ilok. Svojom jednostavnošću i skromnošću ostavio je na nas dojam pravog pastira koji se brine za svoje malo stado.  Dogovoreno je da otvaranje nove međuprovincijske zajednice bude 22.10. na spomendan svetoga pape Ivana Pavla II.