Vjesnik Marijinih sestara Čudotvorne medaljice je interno glasilo Hrvatske provincije Marijinih sestara. Izlazi 3 do 4 puta godišnje. Uglavnom pišu sestre o raznim događajima u Crkvi, Družbi i Provinciji kao i svoje sudjelovanje u raznim aktivnostima i projektima koje poduzima Družba ili Provincija. Iz čega se može vidjeti djelovanje, animacija i angažiranost sestara na svim područjima apostolata i karizme Družbe. Srž i okosnica svega je informiranost sestara i poruke poglavara koje se odnose na osvješćivanje poziva, zavjeta i posvećenosti Bogu kroz geslo Družbe; „Evo službenice Gospodnje“.

Pogledajte dosadašnja izdanja:

2015. rujan
2015. prosinac
2016. rujan
2016. prosinac
2017. travanj
2017. studeni
2017. prosinac
2018. ožujak