Isus - Dobar Pastir

Poruka pape Franje za 58. svjetski dan molitve za zvanja

Poruka pape Franje biskupima, svećenicima, posvećenim osobama i vjernicima iz
cijeloga svijeta za 58. svjetski dan molitve za zvanja (25. travnja 2021.)


Draga braćo i sestre!


Dana 8. prosinca prošle godine, u prigodi sto pedesete obljetnice proglašenja svetog
Josipa zaštitnikom sveopće Crkve, započela je posebna godina posvećena tomu svecu
(usp. Dekret Apostolske pokorničarne od 8. prosinca 2020.). Uz tu sam prigodu napisao
apostolsko pismo Patris corde, čiji je cilj bio »povećati našu ljubav prema ovom velikom
svecu«. Sveti Josip je izvanredna osoba, ali istodobno »toliko blizak našem vlastitom
ljudskom iskustvu«. Nije činio zadivljujuće stvari, nije bio urešen nikakvim jedinstvenim
karizmama, niti se činio posebnim u očima onih koji su ga susretali. Nije bio slavan niti
se ičim isticao da bi privlačio pažnju drugih: evanđelja ne prenose ni jednu jedinu
njegovu riječ. A ipak je svojim uobičajenim životom postigao nešto izvanredno u Božjim
očima.

Bog gleda što je u srcu (usp. 1. Sam 16, 7), a u svetom Josipu prepoznao je srce oca
sposobna davati i rađati život u svakodnevici. Zvanja imaju isti cilj: rađati i obnavljati
živote svaki dan. Gospodin želi oblikovati srca očeva i majki: srca koja su otvorena,
sposobna za velike inicijative, velikodušna u sebedarju, suosjećajna u otklanjanju
tjeskobâ i postojana u jačanju nade. To je ono što svećeništvu i posvećenom životu silno
treba poglavito danas u vremenima obilježenim krhkošću, ali i patnjama zbog
pandemije, koja je urodila neizvjesnostima i strahovima vezanima uz budućnost i sam
smisao života. Sveti Josip dolazi nam u susret svojom krotkošću, kao jedan od svetaca iz
susjedstva. Istodobno, njegovo nas snažno svjedočanstvo može voditi na našemu putu.
Sveti Josip nam sugerira tri ključne riječi za poziv svakog pojedinca. Prva je san. Svatko u
životu sanja o vlastitom ostvarenju. Opravdano je gajiti velike nade, uzvišena očekivanja
koje prolazni ciljevi, kao što su uspjeh, novac ili zabava, ne mogu ispuniti. Kad bismo,
naime, od ljudi tražili da svoj životni san izraze jednom riječju, ne bi bilo teško zamisliti
odgovor: “ljubav”. A ljubav je ta koja životu daje smisao jer otkriva njegovu tajnu. Život
se ima jedino ako se daje, posjeduje se samo ako se potpuno daruje. Sveti Josip nam ima
mnogo toga za reći u vezi s tim jer je, preko snova koje mu je Bog nadahnuo, vlastiti život
učinio darom.

Evanđelja govore o četiri sna (usp. Mt 1, 20; 2, 13.19.22). Bili su to Božji pozivi, ali ih nije
bilo lako prihvatiti. Nakon svakog sna, Josip je morao mijenjati svoje planove i prihvatiti
izazov i rizik, žrtvujući vlastite planove kako bi slijedio Božje tajanstvene planove.
Pouzdavao se do kraja u Boga. Možemo se, međutim, zapitati: “Što je bilo u tome noćnom
snu da se moglo u njega toliko povjerovati?” Iako se u davnini snovima pridavalo dosta
pažnje, ipak nisu imali neku važnost s obzirom na konkretnu životnu stvarnost. A ipak je
sveti Josip bez oklijevanja pustio da ga snovi vode. Zašto? Zato što je njegovo srce bilo
usredotočeno na Boga. I mali je znak njegovu budnom “unutarnjem uhu” bio dovoljan da
prepozna Božji glas. To vrijedi i za naše pozive: Bog se ne voli objavljivati na
spektakularan način, vršeći prisilu nad našom slobodom. Blago i krotko nam priopćava
svoje planove, ne zasljepljuje nas blještavim ukazanjima, već se nježno obraća našoj
najdubljoj nutrini, postaje prisan s nama i govori nam kroz naše misli i osjećaje. I baš kao
što je to učinio sa svetim Josipom, i nama nudi uzvišene i iznenađujuće ciljeve.

Snovi su, naime, odveli Josipa do pustolovina koje nikada nije mogao ni zamisliti. Prvi je
san doveo u krizu njegove zaruke, ali ga je učinio Mesijinim ocem; zbog drugoga se sna
morao dati u bijeg u Egipat, ali je spasio život svoje obitelji. Nakon trećega, koji je najavio
njegov povratak u domovinu, slijedi četvrti zbog kojeg je prisiljen ponovno promijeniti
svoje planove i vratiti se natrag u Nazaret, upravo tamo gdje će Isus započeti naviještati
Božje kraljevstvo. U svim tim preokretima pokazala se pobjedonosnom hrabrost slijediti
Božju volju. Tako je to u pozivu: Božji poziv uvijek tjera čovjeka izići, darivati se i ići
dalje. Nema vjere bez rizika. Samo kad se pouzdano prepustimo milosti i ostavimo po
strani svoje planove i lagodnosti može se Bogu reći istinski “da”. A svako “da” donosi
plodove, jer prianja uz veći plan, čije mi vidimo samo dijelove, ali kojega božanski
Umjetnik poznaje i provodi kako bi svaki život postao remek-djelo. U tome smislu sveti
je Josip uzor prihvaćanja Božjih planova. No, njegovo je prihvaćanje aktivno: on se nikad
ne predaje i ne odustaje, Josip »nije pasivno rezigniran čovjek. On je hrabar i snažan
protagonist« (Apostolsko pismo Patris corde, 4). Neka pomogne svima, posebno
mladima u izboru zvanja, raspoznati i ostvariti Božje snove o njima; neka im ulije
odvažnost da kažu “da” Gospodinu koji uvijek iznenađuje i nikad ne razočarava!

Drugi izraz koji označava put svetoga Josipa i njegova poziva jest služiti. Iz evanđeljâ se
zorno vidi da je u svemu živio za druge, a nikada za sebe. Sveti Božji narod naziva
ga prečistim zaručnikom, otkrivajući time njegovu sposobnost da ljubi ne zadržavajući
ništa za sebe. Oslobađajući ljubav od svakog oblika posjedovanja otvorio se, naime, još
plodonosnijoj službi: njegova skrb ispunjena ljubavlju proteže se od naraštaja do
naraštaja, a kao brižni čuvar proglašen je zaštitnikom Crkve. Kao onaj u čijoj se osobi
otjelovio smisao života kao žrtve, zaštitnik je također umirućih: mnogi mole njegov
zagovor za sretnu smrt. Njegovo služenje i žrtve bili su, međutim, mogući samo zato što
ih je podupirala veća ljubav: »Svako istinsko zvanje rađa se iz sebedarja koje je zreli plod
jednostavne žrtve. Ta vrsta zrelosti traži se također u svećeništvu i posvećenom životu.
Neovisno o kojem je pozivu riječ: na brak, beženstvo ili djevičanstvo, dar samoga sebe
neće se ostvariti ako se zaustavi na žrtvi; tada umjesto da bude znakom ljepote i radosti
ljubavi, u opasnosti je da bude izrazom žalosti, tuge i frustracije« (ibid. 7).

Služenje, taj konkretni izraz sebedarja, nije bilo za svetoga Josip tek uzvišen ideal, njego
je postalo pravilom svakodnevnog života. Potrudio se naći i urediti mjesto gdje će se Isus
roditi; činio je sve što je bilo u njegovoj moći da ga zaštiti od Herodova gnjeva
organiziravši pravovremeno putovanje u Egipat; spremno se vratio u Jeruzalem tražiti
izgubljenog Isusa; uzdržavao je obitelj svojim radom, također u stranoj zemlji. Ukratko,
prilagođavao se različitim okolnostima zahvaljujući svojoj sposobnosti da ne klone
duhom kad stvari u životu ne idu onako kao što je zamislio: pokazao
je raspoloživost karakterističnu za onoga koji živi da bi služio. U tome je duhu Josip
poduzeo brojna i često nepredvidiva putovanja u svom životu: od Nazareta do
Betlehema radi popisa stanovništva, zatim u Egipat i ponovno u Nazaret te svake godine
u Jeruzalem, svaki put spreman ići ususret novim okolnostima, ne jadikujući zbog onoga
što ga je snašlo i spreman priteći drugome u pomoć u svakoj situaciji. Može se reći da je
bio produžena ruka nebeskoga Oca prema njegovu Sinu na zemlji. Josip je, dakle, uzor
svim zvanjima koja su upravo pozvana biti vrijedne Očeve ruke za njegove sinove i kćeri.

Stoga volim zamišljati svetoga Josipa, čuvara Isusa i Crkve, kao čuvara zvanjâ. Njegova
spremnost na služenje pokazuje, naime, da je bio skrbni čuvar. »On ustane, uzme noću
dijete i majku njegovu te krene u Egipat« (Mt 2, 14), kaže se u Evanđelju i time pokazuje
njegovu spremnost i posvećenost obitelji. Nije gubio vrijeme uzrujavajući se zato što su
stvari krenule nizbrdo kako ne bi zanemarivao one koji su mu povjereni. Ta budna i
brižna skrb znak je plodonosnog poziva. To je svjedočanstvo života dotaknutog Božjom
ljubavlju. Kako samo lijep primjer kršćanskoga života dajemo kada ne težimo uporno
ostvarenju vlastitih ambicija i kada ne dopuštamo da nas paralizira žal za nekim prošlim
vremenima, nego posvećujemo brigu onomu što nam Gospodin, po Crkvi, povjerava!
Tada Bog izlijeva na nas svojega Duha, njegovu stvaralačku snagu, te čini divne stvari,
kao u Josipu.

Osim Božjeg poziva – po kojem se ostvaruju naši najveći snovi – i našega odgovora – koji
se očituje u raspoloživom služenju i brižnoj skrbi – postoji i treći vid koji se provlači kroz
život svetoga Josipa i kršćanski poziv te oblikuje njegovu svakodnevicu, a to je vjernost.
Josip je »pravedan« čovjek (Mt 1, 19) koji se u djelatnoj šutnji svaki dan ustrajno drži
Boga i njegovih planova. U posebno teškom času počinje “o svemu razmišljati” (usp. r.
20). Meditira, razmišlja: ne dopušta da ga obuzme žurba, ne podliježe napasti donošenja
ishitrenih odluka i ne slijedi svoje instinkte, ne živi u jednome trenutku. Svemu pristupa
smireno i staloženo. Zna da se život gradi samo stalnom spremnošću za donošenje
velikih odluka. To odgovara krotkom i stalnom naporu kojim je obavljao skromni zanat
tesara (usp. Mt 13, 55) zbog čega nije bio zanimljiv kroničarima toga doba, ali je već
stoljećima nadahnuće nebrojenim očevima, radnicima i, općenito, kršćanima u njihovu
svakodnevnom životu. Jer poziv, kao i život, sazrijeva samo svakodnevnom vjernošću.
Kako se jača ta vjernost? U svjetlu Božje vjernosti. Prve riječi koje je sveti Josip začuo u
snu bile su poziv da se ne plaši, jer Bog je vjeran svojim obećanjima: »Josipe, sine
Davidov, ne boj se« (Mt 1, 20). Ne boj se: riječi su to koje Gospodin upućuje i tebi, draga
sestro, i tebi, dragi brate, kad, i usred neizvjesnosti i oklijevanja, u sebi osjetiš
neodgodivu želju da njemu daruješ svoj život. To su riječi koje ti ponavlja kada se, tamo
gdje se nalaziš, možda i usred kušnji i nerazumijevanja, boriš svakoga dana slijediti
njegovu volju. To su riječi koje otkrivaš kada se, na putu svoga poziva, vraćaš prvoj
ljubavi. Riječi su to koje, kao neki refren, prate one koji svojim životom kažu Bogu “da”,
kao sveti Josip, u svakodnevnoj vjernosti.

Ta je vjernost tajna radosti. U nazaretskom domu, kaže se u jednom liturgijskom himnu,
vladala je “čista radost”. Bila je to svakodnevna i iskrena radost u jednostavnosti, radost
koju iskuse oni koji drže do onog najvažnijeg, a to je vjerna bliskost Bogu i bližnjemu.
Kako bi bilo lijepo kad bi isto jednostavno i blistavo ozračje, koje odsijeva vedrinom i
nadom, prožimalo naša sjemeništa, naše redovničke ustanove, naše župne dvorove!
Želim vam ovu radost, draga braćo i sestre, koji ste velikodušno učinili Boga svojim
životnim snom da mu služite u braći i sestrama koji su vam povjereni, vjernošću koja je
sama po sebi već svjedočanstvo, u vremenu obilježenom prolaznim odlukama i
emocijama koje blijede ne ostavljajući u srcu nikakvu radost. Neka vas sveti Josip, čuvar
zvanjâ, prati očinskim srcem!
Rim, pri Svetom Ivanu Lateranskom, 19. ožujka 2021., svetkovina svetoga Josipa
                                                                                       papa Franjo