6e46eb6447b3338b2c99ab9e750d97a1

Prvi dan priprave za blagdan BDM čudotvorne medaljice – Navještenje.

Iz propovjedi vlč. Ilije Dogan


Marija nam otvara vrata prema Bogu i pokazuje nam kakav je naš Bog. Marija nam poručuje:
Naš Bog je Bog iznenađenja. Božja logika nije kao naša ljudska logika. Bog i u naš život ulazi kako nikad ne bismo očekivali. Tako je ušao i u Marijin život u Nazaretu u gradu iz kojega ništa dobro ne dolazi. A Bog baš tamo pronalazi ženu nad svim ženama. Bog iznenađuje. To je poziv svakog kršćanina, a posebno onih koji su u duhovnim zvanjima.


– Bog koji ruši zidove naše sigurnosti. Marija odgovara na Božji poziv: Evo me! Kada je rekla Bogu: evo me, sve se okreće. Bog u njezin život unosi mnoge probleme. Isus ruši Marijine sigurne zidove i gura je na vjetrometinu da se bori. Kad Isus uđe i u naš život sve okreće i gura nas van da živimo Evanđelje, a ne da budemo kao oni koji samo gledaju kako Bog radi. Bog nas tjera iz naše sigurnosti da surađujemo s njim.


– Naš Bog je vjeran Bog! Kako će to biti, pita Marija? Duh Sveti će te osjeniti. Ti ne moraš ništa učiniti. Bog će preko tebe sve učiniti. Bog sve ne rješava, ali je s nama. Hoda s nama u našim bolestima, problemima, teškoćama. Ako želim biti službenica/službenik moram biti vjerna Bogu. Moram se povlačiti u osamu – biti s njim. Treba nam susret sa živim Bogom da bi izašli van i autentično svjedočiti evanđelje. Posebno mi u duhovnom zvanju. Svako zvanje je plod nečije molitve. Rađa se u molitvi i po molitvi, po molitvi se ustraje i ostvarije poziv….