novosti_o_20160116

Prvi nacionalni susret vinkovske obitelji u Hrvatskoj

U Godini suradnje, proglašenoj u međunarodnoj Vinkovskoj obitelji na Duhove 2015., održan je 16. siječnja 2016. u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor – Lužnica prvi Nacionalni susret Vinkovske obitelji – Hrvatska

Pojam “Vinkovska obitelj” nastao je godine 1995., a obuhvaća članove više od 260 laičkih, redovničkih ili svećeničkih družbi, zajednica, udruga i pokreta širom svijeta kojima je zajedničko poslanje služenje najsiromašnijima od siromašnih, u duhu svetog Vinka Paulskog. U Hrvatskoj djeluje šest ogranaka Vinkovske obitelji: Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog – Zagreb, Udruga sv. Vinka Paulskog, Misijska družba (lazaristi), Kćeri kršćanske ljubavi, Marijine sestre od Čudotvorne medaljice i Marijanska-vinkovska mladež. Susret u Lužnici okupio je i članove Vinkovskih obitelji iz Slovenije i Bosne i Hercegovine.

U ime Družbe sestara milosrdnica, kao domaćina susreta, obratila se vrhovna glavarica Družbe s. Miroslava Bradica pozdravivši nazočne, među kojima su bili o. Pavle Novak, provincijal Slovenske provincije Misijske družbe; Igor Pranić, predsjednik Udruge sv. Vinka Paulskog u Hrvatskoj; Petra Štokić, predsjednica Marijanske-vinkovske mladeži – Hrvatska i ostali predstavnici različitih vinkovskih ogranaka iz navedenih država. Nakon zajedničkog euharistijskog slavlja, predvodio je o. Dario Grbac, uz koncelebraciju subraće lazarista iz Slovenije, slijedio je susret s međunarodnim Povjerenstvom za suradnju Vinkovske obitelji (sa sjedištem u Philadelphiji).

Koordinator Povjerenstva o. Joseph Agostino, član Misijske družbe, izložio je viziju organiziranog i djelotvornog djelovanja Vinkovske obitelji u duhu suradnje njezinih različitih ogranaka, kao ključnog dijela identiteta članova Vinkovske obitelji. Predstavljeni su primjeri dobre prakse ostvareni u različitim zemljama svijeta (primjerice u Brazilu, Španjolskoj, Ukrajini, Slovačkoj) suradničkim djelovanjem različitih grana Vinkovske obitelji. Ostvareni projekti pomoći su snažan poticaj na dogovor oko zajedničke formacije članova iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Kao prvi korak ostvarivanju suradničkog djelovanja bila je karitativna akcija provedena tijekom Došašća u kojoj je Vinkovska obitelj – Hrvatska pomogla omogućila godišnju školarine jednoj učenici u potrebi (s područja Slavonije). Nacionalno vijeće Vinkovske obitelji – Hrvatska osnovano je u rujnu 2014. godine, a na području Hrvatske osnovana su tada i četiri područna vijeća sa sjedištima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Nacionalnom susretu 16. siječnja 2016. prethodio je sastanak međunarodnog Povjerenstva za suradnju održan također u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor – Lužnica od 13. do 17. siječnja 2016. Sastanak je okupio deset članova navedenog Povjerenstva iz različitih zamalja svijeta (SAD, Haiti, Brazil, Dominikanska Republika, Libanon, Hrvatska, Velika Britanija, Južni Sudan, Peru) i iz različitih ogranaka Vinkovske obitelji. Zadaća Povjerenstva je promoviranje suradnje između različitih grana na nacionalnim i internacionalnim razinama. To se ostvaruje oblikovanjem i provođenjem različitih formativnih programa, koji vode prema ostvarivanju konkretnih zajedničkih projekata služenja najpotrebnijima.

Upravo zbog uočene važnosti suradnje u zajedničkom poslanju, u međunarodnoj Vinkovskoj obitelji ova godina 2015./2016. proglašena je Godinom suradnje te su u tom smjeru na nacionalnim razinama, poticajima Povjerenstva, već poduzeti konkretni projekti i započeti programi formacije te inicijative s ciljem međusobnog umrežavanja što je Povjerenstvo evaluiralo tijekom svojih sastanaka. Nadalje, Povjerenstvo se osvrnulo na obilježavanje nadolazeće 2017. godine tijekom koje će se u cijeloj Vinkovskoj obitelji obilježiti 400. obljetnica postojanja vinkovske karizme.

V.Popić